Sar Upre!

Jak na to !


Projekt Sar Upre! (Jak na to!) je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


O projektu

Číslo projektu: EHP-CZ-IN-2-002

Typ projektu: Inkluzivní vzdělávání

Období realizace: 1. 8. 2020 - 31. 1. 2023

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce

Partnerské instituce:

Podrobné informace

Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický přístup.


Co je tedy ze strany učitelů zapotřebí? Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním mentorem.


Proto přicházíme s novým dvouletým projektem "Sar Upre!" (česky Jak na to!), který navazuje na portfolio vzdělávacích programů organizace Slovo 21, z.s. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke kterému může dospět výborný učitel.


V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České republice.


V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:


  1. Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání

  2. Letní škola inkluzivního vzdělávání

  3. Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice)

  4. Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba Červenky

  5. Setkání - úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe).

Věříme, že projekt odpoví na otázku „Jak na to“a pomůže pedagogům získat praxi, která jím umožní provádět kvalitnější práci s dětmi. To přispěje k harmonickému rozvoji těchto žáků a k jejich většímu zapojení do majoritní společnosti.


Projekt probíhá od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2023 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce.


Informace a aktuality můžete sledovat také na facebookové stránce Slovo 21. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Saru Sedláčkovou na e-mailové adrese slovo 21@centrum.cz, do předmětu uveďte - Sar Upre!


Kontakty:

Projekt realizuje: Slovo 21, z.s.

Koordinátorka projektu: Sara Sedláčková

email: slovo21@centrum.cz

telefon: 222 518 554